Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie porad prawnych.

  1. Spadki i dziedziczenie – zakres porad: testamenty, nabycie spadku, zachowek, długi spadkowe, wydziedziczenia, odrzucenie spadku, dział spadku, dziedziczenie ustawowe.
  2. Prawo pracy – umowa, urlop, zwolnienie, wypowiedzenie, mobbing, choroby zawodowe, praca tymczasowa, sąd pracy, umowa o dzieło.
  3. Leczenie  za granicą –  dopłaty  do leczenia  za granicą ,   karta  EKUZ  ,   kto finansuje  leczenie  cudzoziemców  w  Polsce , możliwość  leczenia  w  państwach  UE .
  4. ZUS -renty, emerytury, sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, renty rodzinne, odprawa, świadczenia przedemerytalne.
  5. Dla pracujących w Niemczech -umowy, praca, mieszkanie, ubezpieczenie, pracownik, pracodawca, samochód, pobyt, kupno, sprzedaż.
  6. prawo w  internecie – umowy , odszkodowanie , dobra osobiste , dostarczenie towaru .

 

      Porady  prawne  –  już  od  60  złotych .